Πατήστε
Σύνοψη οδηγιών για την Ερευνητική Εργασία (Project) το Σχολικό Έτος 2012 – 2013
 για να διαβάσετε τις οδηγίες της:
Δρ Καλλιόπη Πολυμέρου
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Φθιώτιδας