Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου»ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π. : Φ. 1.1 / 14400

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΜΙΑΣ & Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Μονοφατσίου 8
Ταχ.Κώδικας : 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πληροφορίες : Μαρία Λουλακάκη

Τηλέφωνο : 2810-333735
Fax : 2810-224210
Email : mail@dide.ira.sch.gr

ΠΡΟΣ: 1. Τούς κ.κ. Δ/ντές όλων των Δημοσίων

Σχολείων Δ.Ε. και ΣΕΚ του Νομού μας.

2. Δ.Δ.Ε. όλης της χώρας.

Έδρες τους


ΚΟΙΝ: 1. Περιφ/κή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.

  1. ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου.
  2. Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. που έχουν έδρα το Ηράκλειο.
  3. ΠΕΚ Ηρακλείου.
  4. ΙΕΚ Ηρακλείου.
  5. ΚΕΔΔΥ Ηρακλείου.
  6. ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου.
  7. Υπευθύνους ΕΚΦΕ, ΠΛΗΝΕΤ και Σχολικών Δραστηριοτήτων του Νομού μας.
  8. ΕΛΜΕ και ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου.

Ενταύθα


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου»
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 11, παρ. 6, του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.4024/2011 (ως προς το βαθμό) καθώς επίσης τα άρθρα 15, 22, 24, παρ. 14, και το άρθρο 25, παρ. 1, του ν.3848/2010 με θέμα «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
β) Το άρθρο 19, παρ. 1 & 2, του ν.1566/1985 με θέμα «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
γ) Την Φ.353.1/38/103366/δ1/9-9-2011 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα «Επιλογή Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
δ) Το γεγονός ότι προέκυψε κενό στη θέση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων στην Δ/νση Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου επειδή συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής Ραδάμανθυς Νεονάκης, κλάδου ΠΕ03, ο οποίος υπηρετούσε στη θέση αυτή
Κ α λ ο ύ μ ε
τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα προβλεπόμενα από τις παραπάνω διατάξεις προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν μέχρι τη λήξη της θητείας της συγκεκριμένης θέσης (31-7-2015) τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και όλα τα προβλεπόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Δ.Ε. Ν Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο) από 20-08-2013 έως και 27-8-2013 καταληκτική ημερομηνία.
Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν με κάθε δυνατό τρόπο όσους από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνονται δεκτά α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.
Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, Μονοφατσίου 8, 4ος όροφος, γραφείο 7.
Ο Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.