Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (2Θ+2Ε) - Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016


ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (2Θ+2Ε)
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η διδακτέα ύλη από τα βιβλία «Στοιχεία Ηλεκτρολογίας» (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) και «Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο» (ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΝΙΚ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.)


ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ»
Τα Κεφάλαια 1 έως 5 και το κεφάλαιο 7 του βιβλίου θα διδαχθούν κανονικά.
Το Κεφάλαιο 6 (Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) θα διδαχθεί συνοπτικά. Τα περιγραφικά στοιχεία που
αφορούν αγωγούς, σωλήνες, διακόπτες, ασφάλειες, ρευματοδότες, πίνακες, κ.λπ. θα αναλυθούν
περισσότερο στην αντίστοιχη ενότητα του εργαστηριακού μέρους (βλέπε παρακάτω), όπου προβλέπεται
και επίδειξή τους.
Το Κεφάλαιο 8 (Ηλεκτρικές μηχανές) θα διδαχθεί συνοπτικά. Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στις
ασκήσεις του εργαστηριακού μέρους που αναφέρονται σε ηλεκτρικούς κινητήρες και τους αυτοματισμούς
τους.
Το Κεφάλαιο 9 (Αυτοματισμοί) του βιβλίου δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των σχετικών
εργαστηριακών ασκήσεων. Προτείνεται, δεδομένου ότι η διδακτέα ύλη του μαθήματος είναι εκτεταμένη
και παρουσιάζει δυσκολία στην κάλυψή της, η ενότητα των βασικών διατάξεων αυτοματισμών μπορεί να
διδαχθεί τις ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων με φύλλα πληροφοριών. Παρακάτω, στις εργαστηριακές
ασκήσεις αυτοματισμών γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένα σχολικά βιβλία για πληροφορίες. Από το
Κεφάλαιο 9 του βιβλίου (α) θα διδαχθούν οι ενότητες που αναφέρονται στο αντίστοιχο μέρος του
Αναλυτικού Προγράμματος (ενδεικτικά αναφέρονται οι ενότητες 9.3, 9.4, 9.5 και 9.6 και η υποενότητα
9.7.3 του βιβλίου).
Το Κεφάλαιο 10 (Ειδικές Εφαρμογές) δεν θα διδαχθεί.


OΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ»
ΒΙΒΛΙΑ
α) «Ηλεκτρολογία - Αυτοματισμοί» (ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
β) «Ηλεκτρολογία – Αυτοματισμοί. Εργαστηριακός οδηγός» (ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
γ) «Στοιχεία Ηλεκτρολογίας», (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ)
5
δ) «Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο», (ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
ε) «Συστήματα Αυτοματισμών Α΄ τόμος» (ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΟΥΛΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
στ) «Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. κ.ά.)
ζ) «Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων για το Εργαστήριο Αυτοματισμού» (ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ)
Ακολουθείται το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Στοιχεία Ηλεκτρολογίας» της Β’ Τάξης
ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 1521/τ.Β’/2007.


Θεωρία
Βιβλίο (α): κεφάλαια 2 έως και 4.
Nα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα κυκλώματα εκκίνησης των μονοφασικών ηλεκτροκινητήρων καθώς και
στους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας από την ηλεκτροπληξία (χρήση βιβλίου γ).


Εργαστήριο
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα πρέπει να διεξάγεται στα αντίστοιχα εργαστήρια του Τομέα
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ανάλογα με το αντικείμενο) ή σε άλλο εργαστήριο
κατάλληλα εξοπλισμένο.
1ο μάθημα
Γενική παρουσίαση του Εργαστηρίου, οι κανόνες ασφάλειας, η διαδικασία εκτέλεσης των ασκήσεων.
Παρουσίαση των οργάνων μέτρησης, των υλικών και των συσκευών, των συμβολισμών ηλεκτρικών
κυκλωμάτων και οργάνων.
Βιβλίο (δ), ασκήσεις 1 έως και 3.
2ο μάθημα
Κλίμακες οργάνων, σφάλμα και ακρίβεια μέτρησης. Συνδεσμολογίες αντιστάσεων (σειρά, παράλληλα).
Χρήση ωμομέτρου.
Βιβλίο (δ), ασκήσεις 9 και 10.
3ο - 4ο μάθημα
Ασκήσεις 1.1-1.3
Βιβλίο (β).
5ο – 7ο μάθημα
Μελέτη και έλεγχος της λειτουργίας διαφόρων τύπων θερμοστατών και πιεζοστατών, χωρίς αυτοί να είναι
συνδεδεμένοι κατ’ ανάγκη στα πραγματικά κυκλώματα ψύξης ή θέρμανσης.
6
Βιβλίο (β), ασκήσεις 2.1 ως και 2.4
8ο - 19ο μάθημα
Ασκήσεις 3.1.-3.10
Βιβλίο (β).
20ο – 21ο μάθημα
Παρουσίαση τριφασικών κινητήρων. Αναγνώριση ακροδεκτών. Συνδεσμολογία αστέρα και τριγώνου.
Έλεγχος της συνέχειας των τυλιγμάτων. Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης με μέγγερ. Αποσυναρμολόγηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.